W dzisiejszych czasach coraz bardziej stawia się na rozmaite formy promocji, często zawierające w sobie nie tylko materiały do różnych mediów, ale i przygotowane w zróżnicowany sposób. Warto przy tym mieć świadomość, że przygotowanie spotów reklamowych nie jest pracą łatwą, stąd lepiej jest zlecić to specjalistom, którzy zajmą się sprawą od początku do końca w sposób profesjonalny.

Niewiele firm zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna jest produkcja spotów reklamowych, które dają założony na wstępnym etapie efekt. Można ją podzielić na trzy różne etapy, które pokrótce omówimy.

produkcja spotów reklamowych

Najpierw preprodukcja

Preprodukcja jest wstępnym etapem produkcji spotów reklamowych, który zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu i wymaga relatywnie najwięcej pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na tym etapie niezbędne jest przygotowanie całego planu działania. Omawia się tutaj wszystkie szczegóły związane z produkcją – nawet te najdrobniejsze, co daje w efekcie dobrze przygotowany spot. Na tym etapie trwają również negocjacje finansowe oraz pojawia się kosztorys. Produkcja spotów reklamowych jest przygotowywana od strony technicznej: wybiera się lokalizację do zdjęć, a także ekipę, która te zdjęcia wykona oraz aktorów.

Produkcja właściwa

Po całym systemie przygotowań przychodzi czas na produkcję spotów reklamowych w konkretnych działaniach. Choć etap ten jest zwykle stosunkowo najkrótszy, to jednak należy do najważniejszych, bo to od niego zależą często ostateczne efekty spotu. Na tym etapie najważniejszą osobą jest reżyser, do którego powinien zgłaszać swoje uwagi klient – inaczej wprowadza to niepotrzebny chaos. Należy pamiętać, że im sprawniej przeprowadzone są nagrania, tym mniejszym kosztem jest produkcja spotu reklamowego.

Ostatni etap – postprodukcja

Postprodukcja obejmuje przede wszystkim przerobienie materiału filmowego w taki sposób, aby miał swój finalny wygląd zbliżony do założeń. Na tym etapie tnie się nagrane materiały, składa w całość, dokłada się ewentualnie dodatkowe sceny i wykonuje szereg czynności technicznym. W skład tego procesu wchodzi również zatwierdzenie spotu reklamowego przez firmę.