Tak zwane filtry przemysłowe są używane do czyszczenia i uzdatniania olejów przemysłowych, smarów, gazów oraz wody. W przypadku wody rozróżnia się nieoczyszczoną wodę z morza lub rzeki, wodę technologiczną wykorzystywaną w produkcji przemysłowej oraz wodę chłodzącą i wodę uszczelniającą do uszczelnień ciśnieniowych.

Gdzie używa się przemysłowych systemów filtrów?

Filtry przemysłowe https://efiltry.pl/pl/filtry-przemyslowe są wykorzystywane w wielu różnych miejscach, takich jak elektrownie wodne, przemysł papierniczy i fabryki samochodów. Jednym z najczęstszych zastosowań filtrów przemysłowych jest czyszczenie wody do mycia. W tym kontekście stosuje się filtry przemysłowe, aby zapewnić, że drobne dysze rozpylające nie są zatkane przez cząstki zawarte w wodzie.

Zalety filtrów przemysłowych

filtry przemysłoweCelem niezawodnej filtracji przemysłowej jest zawsze ochrona ludzkiego życia, środowiska i maszyn. Dzięki porządnie oczyszczonym płynom zużycie w elementach i komponentach systemu, turbinach i silnikach powinno być zminimalizowane w jak największym stopniu.

Filtry zapobiegają przestojom spowodowanym awarią, pomagają również ochraniać środowisko. Jeśli chodzi o aspekty środowiskowe, bezpieczne przetwarzanie wody, ropy naftowej lub gazu jest warte zachodu i jest konieczne, aby móc dłużej korzystać z tych cennych zasobów, a tym samym wykorzystać je bardziej ekonomicznie. Jeśli chodzi o odprowadzanie odpadów przemysłowych do wód naturalnych lub czyszczenie roztworów chemicznych, wyrafinowane filtry przemysłowe są niezbędne dla ludzi i przyrody.

Technologia filtrowania dla przemysłu

Filtracja na poziomie przemysłowym wymaga wysoko rozwiniętych, niestandardowych systemów filtracyjnych, które nie są dostępne w każdym sklepie i wykraczają daleko poza właściwości konwencjonalnych filtrów domowych. Filtry przemysłowe zawsze muszą być zaprojektowane do konkretnych zadań, właściwości systemu i warunków pracy. Dlatego opracowanie optymalnego rozwiązania w zakresie filtrów wymaga bliskiej współpracy między klientem a producentem filtrów już na wczesnych etapach planowania.