Co odliczymy od czterech kółek

Zakup firmowego samochodu to procedura nadzwyczaj częsta i na ogół konieczna w przypadku praktycznie każdego typu działalności gospodarczej. Jedyną różnicą jest to czy nasza działalność wymaga samochodu osobowego, czy też potrzebujemy już pojazdu dostawczego lub ciężarowego.

Samochód osobowy to najczęściej wymagany zakup, którego wykorzystanie wiąże się zarówno z działaniami samego przedsiębiorcy jak i jego pracowników. W 2015 i 2016 roku obowiązują nowe przepisy podatkowe związane z nabyciem i użytkowaniem tego typu pojazdów. Odliczanie VAT od samochodu osobowego to kwestia bardzo istotna dla każdego przedsiębiorcy.

W świetle przepisów

Ustawa o podatku VAT nie definiuje wprost samochodu osobowego. Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym jest to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Nowe przepisy podatkowe pozwalają przedsiębiorcom na odliczenia VAT w wartości do 50% kosztów eksploatacyjnych również w przypadku używania prywatnego samochodu do celów służbowych.

odliczanie vat od samochodu osobowegoJest to tzw. częściowe odliczenie VAT, które prowadzone jest również w przypadku pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, dla których nie chce przedsiębiorca prowadzić kilometrówki. Jej wprowadzenie oraz spełnienie wymogów związanych ze zgłoszeniem VAT-26 pozwala na pełne odliczenie VAT. Najważniejszą zmianą w nowych przepisach jest możliwość odliczenia 50% VAT także od paliwa. Przepisy takie obowiązują już od 1 lipca 2015 roku. Do 30 czerwca 2015 możliwości przeprowadzenia takich odliczeń nie było.

Odliczenie całkowite

Odliczenie całkowite dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych zakupionych dla firmy, które nie są używane do innych celów. Przedsiębiorcy, którzy nabyli taki samochód osobowy mają możliwość przeprowadzić odliczanie VAT od samochodu osobowego na podstawie następujących warunków:

  • muszą założyć i stale prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,
  • muszą spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu oraz zaznajomić z nim wszystkich pracowników upoważnionych do korzystania z pojazdu,
  • pojazd musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druk VAT-26.

Pełne odliczenie VAT dotyczy również pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży, sprzedaży (dot. pojazdów wytworzonych przez podatnika), oraz najmu lub wynajmu jeśli wiążą się one z przedmiotem działalności podatnika. Nowe przepisy o podatku VAT z roku 2014, a wprowadzone na lata 2015 i 2016 dodają więc kilka możliwości wprowadzenia dodatkowych oszczędności dla przedsiębiorców, głównie w kwestiach związanych z użytkowaniem zakupionych na firmę samochodów osobowych.